12/06/2016

Α΄ Λυκείου

Page

  Η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια επαληθεύει δυστυχώς κάθε χρόνο την άποψη πως ο μαθητής φτάνει συνήθως στην Α΄ Λυκείου «κουβαλώντας» οπωσδήποτε πολύτιμες γνώσεις από το Γυμνάσιο, αλλά και άλλες τόσες ελλείψεις και κενά. Στην  Α΄ Λυκείου, λοιπόν, δεν πρέπει να χαθεί καθόλου χρόνος, γι’ αυτό και όλοι οι διδάσκοντες φροντίζουμε να αποκτήσει ο μαθητής την απαραίτητη γνωστική υποδομή, ώστε να μεταβεί απρόσκοπτα στις δύο επόμενες τάξεις του Λυκείου και να προχωρήσει συνειδητά και στοχευμένα στην επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού στην επόμενη τάξη, στη Β΄ Λυκείου, αποφασίζοντας με κριτήριο τους στόχους και τις επιδιώξεις του και όχι σκεπτόμενος «πού έχω τα λιγότερα κενά» – όπως δυστυχώς συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1