12/06/2016

Β΄ Γυμνασίου

Page

   Ομολογουμένως από τις πλέον απαιτητικές τάξεις, η Β΄ Γυμνασίου είναι εκείνη που εισάγει τον μαθητή στον κόσμο της Φυσικής και της Χημείας. «Η καλή μέρα απ’ το πρωί φαίνεται», γι’ αυτό και στο ΚΜ Φροντιστήριο βοηθάμε τον μαθητή να συλλάβει εξαρχής όλες τις επιστημονικές έννοιες που πραγματεύονται τα δύο αυτά αντικείμενα και με τον κατάλληλο τρόπο διδασκαλίας να εμπεδώσει τη διδακτέα ύλη της Τάξης του, ώστε και ο ίδιος να νιώθει αυτοπεποίθηση και να είναι αποτελεσματικός, αλλά και οι βαθμοί του σχολείου του να τον επιβεβαιώσουν και να τον επιβραβεύσουν.

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2