12/06/2016

Γ΄ Γυμνασίου

Page

  Στην τάξη αυτή ο μαθητής προετοιμάζεται – συν τοις άλλοις – και για τη μετάβασή του στο Λύκειο. Για να είναι η μετάβαση αυτή ομαλή και απρόσκοπτη, απαραίτητη προϋπόθεση στο ΚΜ Φροντιστήριο θεωρούμε ο μαθητής να μην έχει ήδη συσσωρευμένα κενά από την ύλη των βασικών μαθημάτων στις προηγούμενες τάξεις και οπωσδήποτε να μην αποκτήσει φέτος. Γι’ αυτό και οι μαθητές μας συνεχίζουν μαζί μας την μεθοδική και λεπτομερή δουλειά, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι μαθητές που φέτος θα μας γνωρίσουν θα εντυπωσιαστούν από την προσπάθειά μας για την ομαλή ένταξή τους στο περιβάλλον μας αφενός, αφετέρου θα μπουν και αυτοί σε μια εντατική διαδικασία αποβολής των όποιων κενών στα μαθήματα από προηγούμενα έτη, για να χτίσουμε μαζί τις υποδομές για το Λύκειο.

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2