12/06/2016

Η Φιλοσοφία μας

Page

 • Στο ΚΜ Φροντιστήριο δημιουργούμε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα και ενθαρρύνουμε τον συναγωνισμό και την φιλοδοξία των μαθητών μας.
   
 • Στο ΚΜ Φροντιστήριο η διδασκαλία υποστηρίζεται από καταξιωμένα βιβλία στον ευρύτερο φροντιστηριακό και εκπαιδευτικό χώρο. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας έχουν μια ολοκληρωμένη πρόταση μελέτης για την επιτυχία τους.
   
 • Στο ΚΜ Φροντιστήριο οι μαθητές μας συμμετέχουν υποχρεωτικά σε 7 κύκλους τρίωρων διαγωνισμάτων στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων βάσει συγκεκριμένου προγράμματος που δίνεται από την αρχή της σχολικής περιόδου. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας εξοικειώνονται πλήρως με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων στις οποίες καλούνται συμμετάσχουν.
   
 • Στο ΚΜ Φροντιστήριο πραγματοποιούμε πολλές επιπλέον ώρες διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα με σκοπό την πλήρη εμπέδωση της ύλης και την πραγμάτωση σύνθετων θεμάτων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
   
 • Στο ΚΜ Φροντιστήριο καθηγητές και γονείς βρισκόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να μιλήσουμε και να αναλύσουμε πλήρως την πρόοδο των μαθητών τόσο στην προφορική τους όσο και στην γραπτή τους επίδοση στην τάξη και στους κύκλους των διαγωνισμάτων αντίστοιχα.
   
 • Στο ΚΜ Φροντιστήριο υπάρχει και η δυνατότητα των ιδιαίτερων μαθημάτων με ευέλικτα προγράμματα σπουδών και ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τα ιδιαίτερα μαθήματα εκτός φροντιστηριακού χώρου. Η καταξίωσή μας στον εκπαιδευτικό χώρο δίνει την σιγουριά της επιτυχίας στον μαθητή και στην μαθήτρια που θα επιλέξει να υλοποιήσει μαζί μας την συγκεκριμένη εξατομικευμένη εκπαιδευτική πρόταση.
   
 • Στο ΚΜ Φροντιστήριο η ταχύτατη περάτωση της ύλης δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Η κάθε παράγραφος, η κάθε ενότητα, το κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται όταν ο μαθητής έχει πλήρως εμπεδώσει την συγκεκριμένη ύλη. Η επανάληψη για εμάς έχει την μορφή σύνθετων θεμάτων σε όλα τα μαθήματα, με σκοπό την συνδυαστική σκέψη και όχι την επίλυση των όποιων προβλημάτων και κενών θα δημιουργούνταν σε περίπτωση ταχύτατης κάλυψής της.