12/06/2016

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Page

  Στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο οι μαθητές βιώνουν συχνά ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες, ειδικά μάλιστα όταν φτάνουν στο Λύκειο όπου έχουν να αντιμετωπίσουν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Αμφότεροι μαθητές και γονείς καλούνται να «πληρώσουν» με τον δικό τους ο καθένας τρόπο τον αγώνα για καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο αλλά και τελικά για την εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σχολές: οι μεν μαθητές «πληρώνουν» με τον πολύτιμο χρόνο και τον κόπο τους, οι δε γονείς έρχονται αντιμέτωποι με τα έξοδα της φροντιστηριακής υποστήριξης των παιδιών τους. Πολλοί μάλιστα από τους τελευταίους θα επιθυμούσαν να προσφέρουν ακόμη περισσότερα στα παιδιά τους δίνοντάς τους τη δυνατότητα για ιδιαίτερα μαθήματα, φοβούμενοι όμως συνήθως το υψηλότερο κόστος. Στο ΚΜ Φροντιστήριο κατανοώντας την επιθυμία αυτή γονέων και μαθητών υποστηρίζουμε τους μαθητές μας και με ιδιαίτερα μαθήματα – εφόσον το επιθυμούν – με δίδακτρα προσιτά για κάθε οικογένεια.