12/06/2016

Ο.Π. Οικονομίας & Πληροφορικής

Page

  Η Γ΄ Λυκείου είναι η τάξη εκείνη κατά τη διάρκεια της οποίας ο μαθητής θα κληθεί να αξιοποιήσει όλα τα εφόδια που συγκέντρωσε τα προηγούμενα χρόνια της σχολικής του θητείας και να δοκιμάσει πλέον τις δυνατότητές του στις Πανελλήνιες Εξετάσεις οι οποίες και θα τον εισαγάγουν στη σχολή προτίμησής του. Στο ΚΜ Φροντιστήριο δεν το διαπραγματευόμαστε! Θέλουμε οι μαθητές μας να περάσουν στην 1η τους επιλογή! Θέλουμε να αριστεύσουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις! Ο διετής κύκλος σπουδών που δημιουργήσαμε (Β΄-Γ΄Λυκείου) έχει ως στόχο να βοηθήσει τον μαθητή:

  • να μελετήσει οργανωμένα και μεθοδικά
  • να ξεκινήσει έγκαιρα την προετοιμασία του για τη Γ΄Λυκείου
  • να πετύχει στην 1η σχολή της προτίμησής του

Και η δουλειά μας δε σταματάει εκεί∙ γνωρίζοντας πολύ καλά τις ψυχολογικές μεταπτώσεις που υφίστανται οι μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, είμαστε δίπλα τους υποστηρίζοντάς τους και ψυχολογικά, ώστε να μην απωλέσουν τον στόχο. Είμαστε δίπλα τους σε καθημερινή βάση ζώντας τη δοκιμασία αυτή μαζί!

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
Α.Ε.Π.Π. 3
Α.Ο.Θ. 3
ΣΥΝΟΛΟ 15