12/06/2016

Ο.Π. Θετικών Σπουδών

Page

  Η τάξη αυτή είναι καθοριστική για την  πορεία του μαθητή, καθώς καλείται να επιλέξει μία από τις δύο Ομάδες Προσανατολισμού (Ανθρωπιστικών Σπουδών και Θετικών Επιστημών). Για το λόγο αυτό στο φροντιστήριό μας διδάσκονται  μαθήματα τόσο Γενικής Παιδείας, όσο και της Ομάδας Προσανατολισμού που ο κάθε μαθητής έχει επιλέξει.

Στο ΚΜ Φροντιστήριο οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα σπουδών μας στις προηγούμενες τάξεις έχουν πλέον αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι (α) δεν έχουν ελλείψεις γνώσεων στα βασικά μαθήματα (β) ξέρουν πραγματικά πώς να διαβάζουν ποιοτικά (γ) έχουν εξοικειωθεί με την εκπαιδευτική μας πρόταση και την προτεινόμενη βιβλιογραφία και (γ) υπάρχει πρόσφορο έδαφος και πολύς χρόνος, ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη γνωστική υποδομή της Β΄Λυκείου και ταυτόχρονα να ξεκινήσουν την ύλη της Γ΄Λυκείου. Για τους μαθητές μας όλα τώρα είναι πιο απλά!

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ                   ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 3
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 1.5
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 1.5
ΧΗΜΕΙΑ 1.5
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 1
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ 1.5
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 1.5
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 1.5
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ                   ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 1.5
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 1.5
ΧΗΜΕΙΑ 1.5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 3