12/06/2016

Σύστημα Πανελληνίων Εξετάσεων

Page

 

 

Δείτε εδώ μια παρουσίαση με το Νέο Λύκειο και το νέο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων από τον κύριο Καραγιάννη Β. Ιωάννη, Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών
 

Δείτε εδώ μια παρουσίαση με το Νέο Λύκειο και το νέο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων από τον κύριο Καλοδήμο Δημήτρη, υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
 

Δείτε εδώ τις σχολές του μηχανογραφικού που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα
 

Δείτε εδώ όλες τις Στρατιωτικές Σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο
 

Η τροπολογία ορίζει 4 επιστημονικά Πεδία για το 2017 – 2018, τα οποία είναι:

1ο πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

2ο πεδίου των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

3ο Πεδίο των επιστημών Υγείας και Ζωής

4ο Πεδίο των επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας.

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι µαθητές της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστηµονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3).

τα Αρχαία Ελληνικά Οµάδας Προσανατολισµού,

η Ιστορία Οµάδας Προσανατολισµού και

η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Οµάδας Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο.

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστηµονικό Πεδίο.

Οµάδα Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών

Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι µαθητές της Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστηµονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

η Φυσική Οµάδας Προσανατολισµού,

η Χηµεία Οµάδας Προσανατολισµού και

η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηµατικά Οµάδας Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τµήµατα του 2ου Επιστηµονικού Πεδίου.

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Οµάδας Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστηµονικό Πεδίο.

Οµάδα Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής

Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι µαθητές της Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστηµονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

τα Μαθηµατικά Οµάδας Προσανατολισµού,

η Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) και

η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστηµονικό Πεδίο.Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο Επιστηµονικό Πεδίο «Επιστήμες της οικονομίας και Πληροφορική».