12/06/2016

Σχολές με Ειδικά Μαθήματα στο Μηχανογραφικό

Page

 
ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αγγλικά (*)
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Γαλλικά (*)
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Γερμανικά (*)
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Ιταλικά (*)
Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Ισπανικά (*)
Ξένων Γλωσσών – Μετάφρ. & Διερμηνείας 2 Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά,Γαλλικά,Γερμανικά) (**)
Μουσικών Σπουδών Αρμονία & Έλεγχος Μουσ. Ικανοτήτων (**)
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Αρμονία & Έλεγχος Μουσ. Ικανοτήτων (**)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο (**)
Γραφιστικής Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο (**)
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο (**)
Εσωτερικής Αρχιτεκτ. Διακόσμησης Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο (**)
Ανακαίνισης & Αποκατ. Κτιρίων Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο (**)
Συντήρησης Αρχαιοτ. & Έργων Τέχνης Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο (**)
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο (**)
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 1 Ξένη Γλώσσα (***)
Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού 1 Ξένη Γλώσσα  (***)
Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ 1 Ξένη Γλώσσα  (***)
Επικοινωνίας & ΜΜΕ 1 Ξένη Γλώσσα  (***)
Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Σχέδιο Ελεύθερο (***)
Διεθνών & Ευρωπαϊκών  Οικον. & Πολιτικών Σπουδών 1 Ξένη Γλώσσα (***)
Ναυτιλιακών Σπουδών  Αγγλικά (***)
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & το Εμπόριο 1 Ξένη Γλώσσα (***)
Τουριστικών Επιχειρήσεων 1 Ξένη Γλώσσα (***)
Τουριστικών Επαγγελμάτων 1 Ξένη Γλώσσα (***)

(*) Συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος: 2,  Άριστα μόρια: 24.000, Βάση: 12.000
 

(**) Συντελεστής βαρύτητας των 2 ειδικών μαθημάτων: Μέσος Όρος x 2, Άριστα μόρια: 24.000, Βάση: 12.000
 

(***) Συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος: 1, Άριστα μόρια: 22.000, Βάση: 11.000