12/06/2016

Υπολογισμός Μορίων & Μηχανογραφικό 2016

Page

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ
 

Θα χρησιμοποιήσουμε τους παρακάτω συμβολισμούς:
 

A  το άθροισμα των βαθμών των 4 μαθημάτων
 

Β1 ο βαθμός του 1ου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας
 

Β2 ο βαθμός του 2ου μαθήματος  αυξημένης βαρύτητας
 

Β3 ο βαθμός του ειδικού μαθήματος ή ο μέσος όρος των βαθμών των 2 ειδικών μαθημάτων
 

Για τα επιστημονικά πεδία όπου ο υποψήφιος δεν έχει απώλεια μορίων,
το σύνολο των μορίων του δίνεται από τη σχέση:
[2Χ(Α)+1,3Χ(Β1)+0,7Χ(Β2)]Χ100
 

​Για τα επιστημονικά πεδία όπου ο υποψήφιος έχει απώλεια μορίων,
το σύνολο των μορίων του δίνεται από τη σχέση:
[2Χ(Α)+0,9Χ(Β1)+0,4Χ(Β2)]Χ100
 

Σε περιπτώσεις σχολών όπου απαιτούνται ειδικά μαθήματα,
το σύνολο των μορίων του δίνεται από τη σχέση:
[2Χ(Α)+1,3Χ(Β1)+0,7Χ(Β2)+(Β3)]Χ100

 

Υπολογισμός μορίων πρόσβασης Γενικού Λυκείου (Πανελλαδικές 2016) από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος – Ο.Ε.Φ.Ε.
 

Κατεβάστε το μηχανογραφικό των  ΓΕΛ 2016
 

Κατεβάστε το μηχανογραφικό των ΕΠΑΛ 2016